Darovali ste na dobrú vec
už viac ako

Ks

hračiek, oblečenia, hrncov, paplónov, obliečok, malých spotrebičov
a kuchynských potrieb.

Chcete pomôcť DD Hurbanova, DD Štós, Centru Dorka, Arcidiecéznej charite v Košiciach a iným?

Ozvite sa nám cez naše sociálne siete alebo e-mailom cez odkaz nižšie.